November 02, 2023

Verdens første ammoniakkdrevne containerskip

Yara Clean Ammonia, NorthSea Container Line og Yara International går sammen for å realisere verdens første containerskip som vil bruke ren ammoniakk som drivstoff. Yara Eyde vil gå i trafikk mellom Norge og Tyskland og være den første utslippsfrie sjøveien til kontinentet.
Illustration of the Yara Eyde ship
Illustration of the Yara Eyde ship

«Verden står midt i en klimakrise og alle gode krefter må nå samles for raskt å kutte utslipp. Vi er glade for å kunne samarbeide på tvers av sektorer og vise at avgjørende utslippskutt er mulig. Den grønne reisen startet med Yara Birkeland, verdens første selvkjørende elektriske containerskip, og nå fortsetter vi den med Yara Eyde som vil bli verdens første containerskip på ren ammoniakk», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International. 

Første grønne skipsled til Europa  

Yara Eyde er optimalisert for handelskorridoren mellom Norge og Europa og vil gå i trafikk mellom Oslo, Brevik, Hamburg og Bremerhaven. Fra 2026 kan norske selskaper eksportere produktene sine på grønn kjøl, og handelsvarer kan importeres utslippsfritt til Norge. 

«Vi ser det er økende etterspørsel fra vareeiere for å redusere utslipp. Skipet tilbyr konkurransedyktig og utslippsfri logistikk til alle vareeiere i Oslofjorden og Grenlandsregionen», sier Bente Hetland i North Sea Container Line. 

Illustration of first green shipping route between Norway and Europe

Strategi for Yara International

Yara har, gjennom sin opparbeidede posisjon som verdens største ammoniakkselskap med skalafordeler innenfor produksjon, terminaler og ammoniakkskip, en unik mulighet til å skalere opp disse forretningsområdene ved å delta i å utvikle nye markedssegmenter. Det viktigste av de nye segmentene vil være knyttet til skipsfart.  

«Yara har valgt å delta i dette prosjektet for å vise at dette segmentet på kort sikt kan skape tilleggsvekst for ammoniakk. Yara vil bidra til å utvikle dette nye markedet, men vi vil strategisk benytte våre midler til å utvikle produksjons- og logistikk segmentet og ikke prioritere eierskap i skip», sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia.

Trygt bunkringsnettverk for ren ammoniakk

Yara Clean Ammonia vil forsyne Yara Eyde med ammoniakk som er produsert fossilfritt eller tilnærmet karbonfritt. Sammen med Azane Fuel Solutions utvikles et lagrings- og bunkringsnettverk for å gjøre ren ammoniakk tilgjengelig i norske og etter hvert skandinaviske havner. Bunkringsnettverket kan også bidra til å nå Norges mål om utslippskutt fra offshoresektoren.  

Enova og Innovasjon Norge støtter de første pilotene og en av lekterne er planlagt å forsyne Yara Eyde med lavutslippsdrivstoff i Brevik. Yara Eyde vil ha en rekke energisparingstiltak  

«Vi kommer til å ha de høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandarder og dra veksel på Yaras omfattende erfaring med ammoniakk. Det vil sørge for at produksjon, lagring og bunkring av ren ammoniakk vil foregå uten negativ innvirkning på mannskap eller miljø», sier Magnus Krogh Ankarstrand.

Ren ammoniakk kutter utslippene til havgående skip  

Sjøtransport forårsaker 2% av de globale CO2 utslippene1. I 2022 utgjorde dette 706 millioner tonn CO2 på verdensbasis. Ren ammoniakk vil bidra til å kutte utslipp fra skipsfarten slik at varer kan fraktes på tvers av kloden utslippsfritt.  

«Ammoniakk som drivstoff forurenser ikke. Når vi produserer ammoniakk fra fornybar energi eller med naturgass der opp mot 95% av CO2-utslippet fanges og lagres permanent, vil ren ammoniakk raskt være en god løsning for å kutte karbonutslipp i maritim sektor. Yara Eyde vil demonstrere modenheten til ammoniakk som maritimt drivstoff», sier Ankarstrand.

Illustration of Yara Eyde transporting freight

Yara kutter scope 3-utslipp med 11.000 tonn CO2 per år

Gjødselen fra Yara Porsgrunn bidrar til mat til 48 millioner mennesker verden over. Produksjonen utgjør 3% av eksporten fra fastlandet og nå skal den fraktes utslippsfritt fra Herøya til kontinentet.  

«Som en direkte fortsettelse av den grønne logistikken med Yara Birkeland, vil det ammoniakkdrevne skipet Yara Eyde utvide nullutslippsverdikjeden fra Brevik til havner på kontinentet. Med en utslippsfri sjøreise fra Brevik til Europa fjerner Yara scope 3 utslippene med 11.000 tonn CO2 per år», sier Svein Tore Holsether. 

“Dette unike prosjekt tar et stort steg mot forsyningskjeder med nullutslipp for Yara og demonstrerer at ammoniakk vil kunne gi kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport.”

Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia

«Med vårt industrielle DNA fra vår hovedaksjonær Elkem, er NorthSea Container Line svært fornøyd med å se Birkeland og Eyde gjenforenes for å legge til rette for en ny industriell revolusjon. Samarbeidet med Yara passer perfekt til vår ambisiøse utslippsstrategi, og vi er glade for å se forpliktelsen Yara har vist for å redusere utslippene», sier Hetland. 

Samarbeid påkrevet for å nå klimamålene

For å realisere verdens første ammoniakkdrevne containerskip etablerer Yara Clean Ammonia AS og NorthSea Container Line AS et fellesforetak. NCL Oslofjord AS skal drifte det ammoniakkdrevne skipet Yara Eyde. Ved etablering, tar fellesforetaket sikte på å bli verdens første linjeoperatør som utelukkende innretter seg på ammoniakkdrevne containerskip. Yara Eyde er tildelt drøyt NOK 40 millioner av Enova og støtten er utslagsgivende for å kunne gjennomføre prosjektet. Etablering av fellesforetaket og bestilling av skipet er betinget i ferdigstillelse av bindende avtaler og samt nødvendige godkjennelser fra myndigheter. 

Kilde:

1 International Shipping - IEA


About Yara

Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. Supporting our vision of a world without hunger and a planet respected, we pursue a strategy of sustainable value growth, promoting climate-friendly crop nutrition and zero-emission energy solutions. Yara’s ambition is focused on growing a nature positive food future that creates value for our customers, shareholders and society at large and delivers a more sustainable food value chain. 

To achieve our ambition, we have taken the lead in developing digital farming tools for precision farming and work closely with partners throughout the food value chain to improve the efficiency and sustainability of food production. Through our focus on clean ammonia production, we aim to enable the hydrogen economy, driving a green transition of shipping, fertilizer production and other energy intensive industries. 

Founded in 1905 to solve the emerging famine in Europe, Yara has established a unique position as the industry’s only global crop nutrition company. We operate an integrated business model with around 17,000 employees and operations in over 60 countries, with a proven track record of strong returns. In 2022, Yara reported revenues of USD 24 billion. www.yara.com    

About Yara Clean Ammonia

Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. Yara Clean Ammonia is uniquely positioned to enable the hydrogen economy in a market expected to grow substantially over the next decades. We aim at significantly strengthening our leading global position as the world’s largest ammonia distributor, unlocking the green and blue value chains, and driving the development of clean ammonia globally. 

Building on Yara’s leading experience within global ammonia production, logistics and trade, Yara Clean Ammonia works towards capturing growth opportunities in low-emission fuel for shipping and power, carbon-free food production and ammonia for industrial applications. 

Yara Clean Ammonia operates the largest global ammonia network with 15 ships and has, through Yara, access to 18 ammonia terminals and multiple ammonia production and consumption sites across the world. Revenues and EBITDA for the full year 2022 were USD 4,422 million and USD 249 million respectively. Yara Clean Ammonia is headquartered in Oslo, Norway www.yaracleanammonia.com 

About NCL

North Sea Container Line is the leading container operator between continental ports to West-, North of Norway. Founded in 1998, 27 employees and headquarters in the maritime city of Haugesund. The container line is the largest operator in the Norwegian sailing area with 150.000TEUs and a revenue of 64MEUR in 2021. Main shareholder Elkem ASA. 

In NCL’s quest for a more sustainable future 2*1300TEUs methanol-fuelled containership has been placed in order June 2022 for delivery in 2024. These vessels will sail alongside the West-, and North Norway coastline. This project has been awarded funds from Enova for the electrification measures.  

NCL will develop a suitable portfolio of industrial-, Deepsea- and Shortsea- volumes on the import side to complement the large export volumes from Yara Porsgrunn https://www.ncl.no/